Kral Schwarz drumbľa v MusicMarkete

Karl Schwarz Maultrommel

Drumbľa

Do ponuky sme zaradili v Rakúsku ručne vyrábané ľudové nástroje od rodinnej firmy Karl Schwarz.

Na sklad pribudli kovové drumble (klasický slovenský ľudový nástroj používaný na salašoch pri pasení) o veľkostiach 65 mm, 73 mm, 75 mm a 82 mm. Od rovnomenej spoločnosti máme aj panové flauty s 10, 12 alebo 15 píšťalami.

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply